2016.04.16 Over 100 applicants came to campus for exam of entering the department

Ming Chuan University
Department of Public Affairs
Join Us
Ming Chuan University
Department of Public Affairs
Ming Chuan University
Taipei: 250 Zhong Shan N. Rd., Sec. 5, Taipei 111, Taiwan
Telephone: +886 2 2882-4564
| Taoyuan: 5 De Ming Rd., Gui Shan District, Taoyuan City 333, Taiwan
Telephone: +886 3 350-7001
Jihe: 3F-8F, No.130, Jihe Rd., Shihlin District, Taipei City 111, Taiwan
Telephone: +886 2 2882-4564
| Kinmen:105 De Ming Rd., Jinsha Township, Kinmen County 890, Taiwan
Telephone: +886 355-233